12
FRANTIŠ- KÁNSKE NÁMESTIE

Autor(i)
Ing. Lucia Bolibruchová
Miesto/lokalita
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina, Slovakia
Odhadovaná cena
1 000 000 €
FRANTIŠ- KÁNSKE NÁMESTIE

FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE
Námestie sa nachádza v susedstve kostola svätej Barbory na hranici historickej dolnej brány. V súčasnosti by ste na tomto mieste našli viac odparkovaných automobilov ako ľudí. Aj napriek vynikajúcej dostupnosti a priamej nadväznosti na mesto, námestie nespĺňa funkciu verejného priestranstva, ale skôr parkoviska.
V mojom návrhu chcem ukázať, akým spôsobom by sa dalo toto miesto využiť. Vzhľadom na susedné budovy a ich funkcie hľadám priestor pre:

  • Ľudí čakajúci na spoj MHD
  • Ľudí pracujúcich a návštevníkov UPSVaR
  • Pre študentov konzervatória a deti z materskej škôlky
  • Pre obyvateľov mesta aj turistov
  • Pre rekreačných športovcov
  • Pre návštevníkov kostola

Preto som do návrhu zapracovala, miesto na sedenie s pódiom na menšie vystúpenia, časť s posedením a hojdačkami na relax a občerstvenie. Vo vedlajšom sektore sa nachádza detské ihrisko a outdoorová posilňovňa. A posledná tichá časť je venovaná seniorom a mamičkám. V priestore by sa mali nachádzať toalety a umyváreň na ruky.
Ak vrátime do mesta viac zelene a priestor pre nás ľudí , budeme mať čas nachviľku sa spomaliť a vychutnať si moment.

Poloha na mape