13
Komunitný park s jazierkom

Autor(i)
Roman
Ateliér
žiadny
žiadny
Miesto/lokalita
Piešťanská 9, 010 08 Žilina-Vlčince, Slovensko
Odhadovaná cena
Neviem uviesť cenu.
Komunitný park s jazierkom

V priestore medzi elektrodomom a Piešťanskou ulicou, sa nachádza zanedbaná plocha s ponechanou asfaltovou cestnou komunikáciou. Tá je z veľkej časti už zarastená trávou. Navrhujem doteraz neodstránenú podkladovú asfalto-betónovú vrstvu odstrániť a vytvoriť na ploche medzi panelákom ul. Trnavská č. 1 a ul. Piešťanská č. 8–9 komunitný park s vodnou plochou (jazierko) z jednej strany s plážovým sklonom, aby bolo možné hlavne deťom umožniť bližšie sa zoznámiť s vodou. V jazierku, by sa nachádzali vhodné druhy rýb. Trávnaná časť musí byť obohatená stromami, lavičkami a v neposlednom rade forma kvetín lúčneho typu správne začleneného, aby údržba mohla byť minimálna. Cieľom je lokalitu oživiť, vytvoriť vzťah k prírode a oddeliť tak „svet automobilov“ od domova obyvateľov. Samozrejme zostáva zatiaľ nezodpovedaná otázka spravovania areálu.

Variant 2: venčovisko pre psy.

Poloha na mape