32
Žilinský IQ park

Autor(i)
Ing. arch. Eva Babuliaková, Ing.arch. Matej Babuliak, Ing. arch. Kristína Olesová, RNDr. Ján Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline
Miesto/lokalita
Na Malý diel 7000, 010 01 Žilina, Slovensko
Odhadovaná cena
1,6 mil. €
Žilinský IQ park

Cieľom projektu je vytvoriť v areáli Pozorovateľne na Malom diele v Žiline atraktívny priestor na realizáciu neformálneho vzdelávania v oblasti astronómie a kultúry a priestoru pre účastníkov poznatkového cestovného ruchu.
Nosnou myšlienkou je vzdanie pocty astronautom programu Apollo, medzi ktorých patrí aj Eugene A. Cernan, ktorého korene siahajú na Slovensko.
Hviezdna sféra – umožní projekciu fulldome programov z astronómie, zo spoločenského a kultúrneho života a umenia. Na projekciu budú využívané na projektory, ktoré umožnia rozlíšenie 4K-6K. Polohovateľné sedadlá, kapacita 60 miest. Použiteľná ako konferenčná miestnosť, na umelecké vystúpenia, virtuálna prezentácia umenia.
Foyer-oddychová zóna, technické zázemie. Bude slúžiť ako priestor na realizáciu programov pre verejnosť, výstavy, vzdelávanie, občerstvenie.
Pozorovateľňa s odsuvnou strechou-realizácia programov pre verejnosť pod hviezdnou oblohou. Zachovanie 60 ročnej kontinuity hvezdárne v Žiline
Expozícia Apollo-model a makety z lunárneho programu. Priestory budú digitalizované, virtuálna realita.
Kino pod hviezdami-amfiteáter s premietacou plochou bude slúžiť na doplnkové vzdelávacie programy pred pozorovaním hviezdnej oblohy alebo tematické kultúrne a vzdelávacie podujatia, premietanie filmov.

Poloha na mape