19
Kaštieľ a Rajská záhrada

Autor(i)
Eva Štrocholcová
Miesto/lokalita
101, Dlhá 605, 010 09 Žilina, Slovakia
Odhadovaná cena
?
Kaštieľ a Rajská záhrada

Kúsok za mestom, v mestskej časti Bytčica, sa ukrýva zabudnutá Rajská záhrada. Kedysi dávno ju pôvodný majiteľ aj s priľahlou budovou kaštieľa daroval nemocnici. Prial si aby slúžila jej účelom. Niekoľko rokov potom v jej pokojnej atmosfére voľné chvíle trávili pacienti psychiatrickej liečebne. Ako malá som sa tam občas ukázala vďaka mame, ktorá na oddelení pracovala. V spomienkach mi utkvel tento príbeh, ale i cestička z vrátnice, široké kmene gaštanov a ježkovia a mačky schovávajúci sa v zafarbenom jesennom lístí.

Časom však nemocnica areál predala, pacienti sa museli presťahovať a na Rajskú záhradu sa zabudlo. Spolu s kaštieľom už roky chátrajú v súkromnom vlastníctve a útočisko v nej už nájdu len vandali.

Je veľká škoda, do akého stavu sa areál i pamiatka v ňom dostali. Oprava či samotné odkúpenie si vyžadujú nemalé investície. Nie je to však cesta nemožná a príkladov sa vo svete i u nás ukazuje čoraz viac. Jedným z prvých krokov by mohlo byť prenajatie záhrady od súčasného majiteľa, jej pootvorenie, dobrovoľnícke práce a verejná zbierka na jej záchranu.

Bolo by krásne, keby Rajská záhrada mohla opäť slúžiť pacientom s duševným ochorením, ale i ďalším návštevníkom, vrátane seniorov a ľudí s rôznym postihnutím, na ktorých sa v našej spoločnosti často zabúda.

Poloha na mape