22
...priniesť kúsok prírody do mesta...

Autor(i)
Alexandra Ščuryová, Veronika Majerčíková
Miesto/lokalita
J. M. Geromettu 151, 010 01 Žilina, Slovensko
Odhadovaná cena
?
...priniesť kúsok prírody do mesta...

TRIO
Zámerom tohto projektu je priniesť kúsok prírody do mesta a vytvoriť
miesto, kde sa ľudia môžu zastaviť
a oddýchnuť si.
Toto miesto by bolo tvorené z troch
konštrukcií domčekov, ktoré by mali
namiesto podlahy trávu (alebo piesok či kamienky).

HÚPAJ
Je súčasťou projektu TRIO. Avšak tento domček s hojdačkou by sa nachádzal v inej lokalite v centre mesta.

Poloha na mape