7
Schody ako galéria

Autor(i)
Eva Šugárová
www.evasugarova.com
Miesto/lokalita
J. M. Hurbana 341/20, 010 01 Žilina, Slovensko
Odhadovaná cena
cenu neviem odhadnúť
Schody ako galéria

Navrhujem zvislú (nenášľapnú časť schodov) polepiť tak, aby pri pohľade zdola (od Ul. Andreja Kmeťa) vytvárali obraz.
Podobne má schody riešená viedenská Albertina.
Mám spracovaný jednoduchý návrh z mojej fotografie schodov a vlastných malieb a kresieb. Polep na schodoch zachytáva scénu z lúk okolo Vodného diela Žilina.
Možno by bolo zaujímavé, keby sa pravidelne obmieňal a predstavoval zaujímavé diela Žilinčanov – možno vybraté v nejakom verejnom hlasovaní.

Zároveň aktuálne reklamné plochy (citylighty) využiť pre mesto – vložiť do nich vizuálne atraktívny obsah a prípadne ich zaujímavejšie orámovať.

Poloha na mape