17
Staré trhovisko

Autor(i)
Natália Stupňanová, Klára Kuzmová
Ateliér
Súkromná škola umeleckého priemyslu Žilina
Miesto/lokalita
J. M. Geromettu, 010 01 Žilina
Staré trhovisko

Petíciu proti zrušeniu starého trhoviska, ktoré je čoraz menšie, podpísalo už tisíce ľudí. Cieľom tohto projektu je trhovisko vylepšiť a zväčšiť jeho priestor. Využila by sa celá plocha, aj parkovisko, ktoré by sa vytvorilo pod zemou, alebo by sa presunulo. Základný materiál by bol betón. Málokde teraz ľudia nájdu zdravé, kvalitné, domáce a hlavne chemicky neupravované potraviny, a je škoda, aby sa priestor, ktorý toto ponúka, postupne zmenšoval.

Poloha na mape