23
Pohybovo ozdravné centrum seniorov

Autor(i)
Maria Zemiakova
Ateliér
Hogo s.r.o.
Miesto/lokalita
Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina-Závodie, Slovensko
Odhadovaná cena
50 000 €
Pohybovo ozdravné centrum seniorov

Vybudovanie pohybovo-ozdravného centra nie len pre seniorov s cieľom vytvárania komunity so zdravým životným štýlom. Nadväzujúcom investičnou aktivitou by bolo vybudovanie nordic walkingového chodníka popri Rajčanke s warkoutovými zariadeniami vhodnými pre seniorov prípadne všetky vekové kategórie. Trasa by viedla popri Rajčanke smerom k Bánovej s prepojením na Hôrky a opačný smer cez Závodie smer nový cintorín Hradisko tak aby sa trasa vo Hôrkach(alebo na Hajiku) napojila a zaokruhovala. V Centre s názvom FOREST bude možné zapožičať si nordic walkingového palice, zoznámiť sa so správnou technikou správnej chôdze so zdravotnými benefitmi. Zároveň bude možné získať sprievodcu, inštruktora, ako aj absolvovať odborný kurz, prednášky a výmenu, konfrontáciu a zdieľanie výkonov v tejto aktivite predovšetkým pre cieľovú skupinu seniorov. Investičná aktivita by spočívala v stavebných úpravách budovy v Závodí pre účel centra, s malou cvičebňou, sálou na prednášky, prípadne pre vybudovanie kryosauny, plazmy a požičovne športového náčinia- predovšetkým nordic walkingových palíc. Zároveň investičná aktivita zahŕňa vytvorenie prírodného chodníka s označením, popisovými stĺpmi, lavičkami a cvičiacimi strojmi v prírode.

Poloha na mape