26
Park pri vode: Raj ~ čanka

Autor(i)
Lucia Šimo, Peter Kotrha
Miesto/lokalita
18, Krížna 424, 010 04 Žilina-Závodie, Slovakia
Odhadovaná cena
800 000 €
Park pri vode: Raj ~ čanka

Zámerom projektu je umožniť obyvateľom a návštevníkom mesta tráviť voľný čas v akomsi “Raji” pri vode.
Novovytvorený park Raj ~ čanka bude obsahovať interaktívne vzdelávacie prvky parkového mobiliáru, móla a inštalácie pri/na vode, priestor pre kultúrne vystúpenia, vysadené byliny/dreviny, kaviareň/bar, komunitná sauna a záhrada. Inšpiráciou sú náplavky vo viacerých európskych mestách.
Podmienkou je realizácia investičnej časti – základná infraštruktúra na mestských a vodohospodárskych pozemkoch na pravobrežnej strane rieky Rajčanka medzi mostom Závodská a mostom Kvačalova (územie v tvare pásu popri vodnom toku v dĺžke cca 800m a šírke cca 27m). Základnou infraštruktúrou sa myslia terénne a záhradné úpravy, vybudovanie chodníkov, verejného osvetlenia, protihlukovej umeleckej steny izolujúcej park od ulice Priemyselná. Vo vytvorenom prostredí použitím dočasných inštalácií praktického, voľnočasového, vzdelávacieho a umeleckého charakteru je priestor na kultúrne aktivity, ktoré sa chystáme v spolupráci s komunitami vytvárať.
Projektový návrh by riešil problémy absencie interaktívneho verejného vodného priestoru v blízkosti centra a nedostatku parkov v meste.
Zámer je aj nadviazať na tradície. Historicky brehy Rajčanky (kedysi Žilinky) a ich využitie boli súčasťou kultúry Žilinčanov

Poloha na mape