25
Živá tržnica

Autor(i)
Eva Štrocholcová
Miesto/lokalita
Romualda Zaymusa 72, 010 01 Žilina, Slovakia
Odhadovaná cena
?
Živá tržnica

Mestská tržnica je jedna z najpozoruhodnejších stavieb, aké v Žiline máme. Bohužiaľ už roky neslúži svojmu účelu.

Funkcia trhoviska je v súčasnosti roztrúsená po meste, čiastočne na starom trhovisku, čiastočne na novozriadenom “kontajnerovom” trhovisku pri autobusovej stanici a niekoľko stánkov je umiestnených i v pasáži objektu tržnice.

V súčasnej dobe sa v spoločnosti veľa rozpráva o klíme, emisiách a zlom stave krajiny. Jedno z kľúčových krokov k zlepšeniu je i podpora lokálneho poľnohospodárstva. Navrátením trhoviska do tržnice môžeme vytvoriť atraktívne prostredie pre zákazníkov a obyvateľov mesta, ale i podporiť drobných lokálnych pestovateľov a poskytnúť im dôstojné miesto na predaj úrody a domácich produktov. Zároveň tým môžeme prispieť k zlepšeniu životného štýlu obyvateľov. Trhovisko predsa nie je len o predaji umelohmotných náhrobných vencov a lacného oblečenia.

Presunutím predajných stánkov do tržnice sa uvoľní priestor pasáže, ktorá môže ožiť vďaka umiestneniu viacerých drobných prevádzok s občerstvením na jej východnej strane. Zároveň sa v meste (namiesto pôvodných trhovísk) uvoľní miesto pre vytvorenie verejného priestoru so zeleňou, o ktorý Žilina prišla výstavbou obchodných domov v centre.

Navráťme trhovisko do tržnice a zlepšime tak život v našom meste.

Poloha na mape