27
Nová tržnica

Autor(i)
Silvia Jedináková
Miesto/lokalita
J. M. Geromettu 5, 010 01 Žilina, Slovensko
Nová tržnica

Témou workshopu –Kreatívne trhovisko- bolo navrhnúť multifunkčný priestor pre Žilinčanov v centre mesta v pamiatkovej rezervácií, na uliciach J.M.Geromettu a Horný Val, ktorým primárna funkcia je trhovisko.
Vstup do riešeného územia je od ulice Horný Val. Návštevník vchádza cez pódiu, rozdelené na dve časti, v ktorom je umiestnená zeleň. Pódium je riešené ako mobilné, skladané z 2 opakujúcich sa častí blokov z vodeodolnej preglejky. Oceľové rámy na ochladenie priestoru vodnou parou v lete a pitné fontány sú situované pri 3 vstupoch do riešeného územia
Nášlapnú vrstvu asfaltu navrhujem pretrieť farbami ,pred pódiom sú nakreslené rôzne hry pre deti na skákanie, a umiestnené dve hojdačky.
Ukončenie územia je pomocou priestoru stánkarov. Riešenie usporiadania sa zaoberá hlavne prechodmi a pohľadmi na ulice.
Hmota stánkov vychádza z myšlienky drevených prepraviek na potraviny, s odstupňovanými policami na odkladanie vystaveného tovaru. Tieto police sa dajú polohovať, a môžu sa v rámci eventov pretransformovať ako lavice na sedenie.
Príjemnú atmosféru dotvára osvetlenie zavesených svetelných reťazí žiaroviek. Návrh je tvorený s prihliadaním na ľudskú mierku, jednoduchosť a mobilnosť celého priestoru.

Poloha na mape