1
Staronové trhovisko

Autor(i)
Jakub Hruška
Miesto/lokalita
Horný Val 792/47, 010 01 Žilina, Slovensko
Staronové trhovisko

Staronové trhovisko sa pokúša kreatívnym spôsobom skombinovať trhovú a kultúrno-spoločenskú funkciu. V rámci jednej otvorenej konštrukcie sa nachádza ako predajný, tak i oddychový priestor. Človek si tu môže teda nakúpiť, ale súčasne si aj oddýchnúť alebo si užiť kultúrny program. Ozvláštnením objektu je farebná inštalácia zavesená nad predajným priestorom, ktorá má odkazovať na pestrosť a rôznorodosť trhovísk.

Poloha na mape