6
Múzeum kolónie Svojdomov

Autor(i)
Eva Šugárová
Miesto/lokalita
Stárkova 14, 010 01 Žilina, Slovensko
Odhadovaná cena
300tis. Eur na odkúpenie nehnuteľnosti + náklady na rekonštrukciu
Múzeum kolónie Svojdomov

V Žiline máme unikát, o ktorom väčšina obyvateľov ani netuší – architektonicky významnú štvrť „Svojdomov“ (1928–1930).

Podobné sa nachádzajú v Prahe, Brne a v Stuttgarte.
Tieto mestá si svoje významné štvrte odborne chránia a sprevádzajú do nich turistov.

Náš „Svojdomov“ pomaly zaniká, desiatky jedinečných domov sa súkromnými majiteľmi prestavujú podľa súčasnej módy a vlastne miznú z histórie.

Navrhujem odkúpiť niektorý z tých posledných, ktorý je ešte v ako-tak pôvodnom stave, upraviť ho do pôvodnej krásy (exteriér aj obytný interiér vrátane nábytku) a zriadiť tu múzeum štvrte (resp. aj múzeum funkcionalizmu v Žiline).
Nech pre budúce generácie zostane na „Kolóniu Svojdomov“ trvalá pamiatka.
Dom môže mať zároveň reprezentatívnu funkciu – pre špecifické príležitosti.

Z Českej Republiky uvádzam ako príklady:

  • Müllerova vila v Prahe (bola TOP projektom Prahy ako hl. mesta kultúry v r. 2000),
  • Winternitzova vila v Prahe,
  • Loosove interiéry v Plzni.

(pripájam fotografie)

Tieto pamiatky si na svoju rekonštrukciu a údržbu spätne zarábajú z nemalého vstupného a pridružených aktivít a lákajú turistov aj zo zahraničia.
Inšpirujme sa pozitívnym príkladom.

Info o "Svojdomove:
https://www.asb.sk/…omov-vziline

Poloha na mape