10
Odkrytie koryta potoka Všivák a revi- talizácia Sadu SNP v Žiline

Autor(i)
Štefan Jančár, Dominika Ľudvíková
Ateliér
Fakulta umení, TUKE
Miesto/lokalita
Unnamed Road, 010 01 Žilina, Slovensko
Odhadovaná cena
15000 eur
Odkrytie koryta potoka Všivák a revi- talizácia Sadu SNP v Žiline

Cieľom krajinno-architektonickej štúdie je obrazové a slovné vyjadrenie možnosti odkrytia koryta potoka Všivák v časti parku SNP v Žiline.
Návrh má za cieľ v maximálnej miere priblížiť potok ľuďom.
Návrh sa zameriava na: 1.odkrytie potoka a jeho umiestnenie v parku, 2. redizajn peších komunikácií, 3. prepojenie parku s námestím.

1.Prietok potoka Všivák je vo väčšine roka pomerne slabej intenzity, na základe toho sa snažíme o spomalenie toku a o zadržiavanie vody v parku. Potok má v návrhu zvlnený tvar, ústi do novovytvoreného jazierka a následne pokračuje ďalej cez park.
Plytkosť koryta zabezpečuje kontakt ľudí s tečúcou vodou.

2. Návrh uvažuje aj s úpravou chodníkov.
Chodník sa na viacerých miestach križuje s potokom, čo umocňuje vnímanie potoka. Objekt fontány, altánku a pamätníka ostáva zachovaný.

3.Dôležitým bodom návrhu je prepojenie parku s námestím Andreja Hlinku. Cieľom je otvorenosť parku voči námestiu a snaha pozývať ľudí do parku. Na základe toho je odstránená arkáda spolu s objektmi na prenájom.
Povrch námestia má plynulo prechádzať do zelenej plochy parku. To je vytvorené postupnou redukciou dlažby, ktorá zarastá trávou, až sa úplne stratí v parku.

Poloha na mape