Prípravný tím Žilina 2026 v spolupráci s hlavným architektom mesta Žilina vytypovali niekoľko lokalít, miest a areálov ktoré sú momentálne nevyužívané, resp. v zanedbanom stave, a zároveň je v nich silný verejný potenciál. Návrhy je možné podávať aj mimo vybraných lokalít, a to kdekoľvek na území mesta Žilina. Môžete sa inšpirovať predchádzajúcim zberom dát z pocitových máp 2018 a 2019.

Areál Vodného diela Žilina

Areál Vodného diela Žilina

Vodné dielo Žilina bolo vybudované najmä na výrobu elektrickej energie a zásobovanie priemyselných podnikov v Žiline technologickou vodou. Stalo sa taktiež jednou z najobľúbenejších rekreačných zón Žilinčanov. Je dobre dostupné autom alebo mestskou hromadnou dopravou. Nachádzajú sa tu viaceré športoviská, ktoré sú prístupné širokej verejnosti – skatepark, ihriská pre plážový volejbal či detská trampolína. Pre návštevníkov sú tiež k dispozícií prevádzky s občerstvením. Asfaltový chodník popri Vodnom diele je výborným miestom na prechádzky, cyklistiku alebo inline korčule. Je súčasťou cykloturistickej trasy, ktorá vedie z Budatína cez Varín až do Strečna (v budúcnosti tiež do Terchovej a Martina). Vodné dielo poskytuje priestor napríklad aj priaznivcom vodných športov či rybolovu. Realizáciou vhodných zásahov sa ponúka potenciál rozvoja ďalších aktivít pri vode.

Frambor / Nová Žilina / Areál Sloveny

Frambor / Nová Žilina / Areál Sloveny

Historická časť Frambor bola zničená výstavbou viacúrovňovej križovatky na začiatku Žiliny. Pôvodne bohaté prírodné územie v širšom centre Žiliny s viacerými prameňmi sa postupne premenilo na skládku odpadu pod estakádou. Vďaka skupine dobrovoľníkov však toto miesto v posledných rokoch znovu ožíva a mohlo by sa stať ďalším zeleným bodom na mape Žiliny. V tesnej blízkosti sa nachádza priemyselný areál Sloveny a štvrť Nová Žilina (bývalá železničiarska kolónia) s „medzivojnovou“ urbanistickou štruktúrou. Aj vďaka dobrej dopravnej a pešej dostupnosti, znovu objavujú potenciál tejto časti mesta IT firmy, ktoré si tu zriaďujú kancelárie.

Rondel a okolie Kostola svätého Štefana Kráľa

Rondel a okolie Kostola svätého Štefana Kráľa

Kedysi miesto vzniku samotnej Žiliny, dnes kostol, kasárne, pamätník Holokaustu “cesta bez návratu”, dopravný uzol Rondel a kultúrne centrum Stanica v bezprostrednej blízkosti. Kostol sv. Štefana kráľa je najstaršou pamiatkou na území mesta, jeho vznik odborníci datujú na začiatok 13. storočia. Areál kasární dnes slúži na prípravu elitného pluku, na neslávnu históriu sústreďovacieho tábora Židov odkazuje pamätník Holokaustu. Pod okružnou križovatkou Rondel sa ukrýva Stanica Žilina – Záriečie, nezávislé kultúrne centrum a zároveň zastávka „Rajeckej Anče“, regionálneho vlaku smerom na mesto Rajec. Silný genius loci okolia Kostola sv. Štefana Kráľa však vyžaduje skvalitnenie verejného priestoru.

Lesopark Chrasť/Na Veľký Diel/Lúka za Solinkami

Lesopark Chrasť/Na Veľký Diel/Lúka za Solinkami

Žilinský Lesopark Chrasť sa nachádza medzi sídliskami Vlčince a Solinky. Je obľúbenou mestskou zónou oddychu a poskytuje návštevníkom rôzne možnosti športového vyžitia (beh, beh na lyžiach, cyklistiku, nordic walking, lanový park a pod.). Prírodné prostredie obkolesujúce univerzitný areál Na Veľký Diel vyžaduje revitalizáciu a ponúka potenciál rozvoja nových rekreačných aktivít Žilinčanov. Lúka na Solinkách tvorí prirodzený prírodný prechod medzi týmto sídliskom a Lesoparkom Chrasť.

Nábrežia Rajčianky

Nábrežia Rajčianky

Rajčianka preteká celým územím Rajeckej doliny. Ohraničuje Lúčanskú Malú Fatru od západu a Strážovské vrchy z východu. Žilinu obteká takmer po celom obvode a tvorí prirodzenú hranicu medzi mestskými časťami Bánovou, Závodím a Strážovom. Zároveň je zeleným koridorom od Lietavskej Lúčky až po Strážov. Na celom toku je deväť hatí. Brehy Rajčianky boli kedysi vyhľadávaným miestom odpočinku, osvieženia či rekreačného športu. Dnes sú však zarastené krovím a je takmer nemožné dostať sa k vode. Nábrežia Rajčianky čakajú na znovuobjavenie a poskytujú dostatok príležitostí pre nové kultúrne či komunitné aktivity

Prímestská rekreačná oblasť Dubeň/Straník a Sihoť za riekou

Prímestská rekreačná oblasť Dubeň/Straník a Sihoť za riekou

Hrebeň Dubňa sa nachádza severne od mesta za riekou Váh, ktorý mesto chráni od severu. Za miernym sedlom sa pripája kužeľovitý vrch Straník. Dubeň je viditeľný skoro z každej časti mesta, a preto aj Žilina dostala pomenovanie – mesto pod Dubňom. Blízka a ľahko dostupná oblasť Dubňa a Straníka je obľúbeným miestom výletov Žilinčanov. Zo Straníka je mimoriadne pekný kruhový výhľad do Žilinskej kotliny a na hrebene Malej Fatry, Javorníkov, Strážovských a Kysuckých vrchov. Straník má najlepšie podmienky pre závesné lietanie na Slovensku. Dubeň so Straníkom patria do lesného parku, ktorý sa rozprestiera v okolí Žiliny, celé územie vyhlásilo Mesto Žilina v roku 1981 za prímestskú rekreačnú oblasť. Povodie Váhu pod lesným parkom sa nazýva Sihoť a je jasne ohraničené záhradkárskou oblasťou Dubeň a riekou Váh.

Predstaničný priestor (Stanica, ulica Uhoľná, ulica Národná)

Predstaničný priestor (Stanica, ulica Uhoľná, ulica Národná)

Prvý skúšobný vlak Košicko-bohumínskej železnice prišiel na stanicu 20. decembra 1870. Administratívna a výpravná budova bola navrhnutá architektmi F. E. Bednárikom a F. Čapkom. Ich architektonický rukopis je badať aj na tejto stavbe, ide najmä o prekrytie hlavného vstupu výraznou markízou podopretou piliermi. Národná ulica spájala stanicu Košicko-bohumínskej železnice s mestom. Pôvodne sa volala Kossuthova, potom T. G. Masaryka, Andreja Hlinku, SNP (1945 – 1990) a teraz Národná. Už v r. 1950 vznikla myšlienka vyradiť z ulice dopravu, ale podarilo sa to zrealizovať až v r. 1970. V súčasnosti celá zóna vstupu do mesta zo železničnej stanice čelí viacerým problémom ako napríklad vizuálny smog, nízka kvalita prevádzok a nekoncepčne riešený verejný priestor.

Staré trhovisko/Štátny komorný orchester

Staré trhovisko/Štátny komorný orchester

Staré trhovisko sa nachádza v juhozápadnej časti historického jadra Žiliny. Pôvodne na týchto miestach bola zástavba. Priamo cez trhovisko prechádza ulica Horný val. Trhovisko je ohraničené ulicami Na priekope a J. M. Geromettu. Po roku 1989, kedy bolo založené nové trhovisko, sa začal na rozlíšenie používať názov „staré trhovisko“. Dynamický a vysoko frekventovaný priestor v centre mesta má zároveň do istej miery aj komunitný a lokálny charakter.

Námestie obetí komunizmu v nadväznosti na priestor medzi bankami, sociálnou poisťovňou, auparkom a historickým centrom

Námestie obetí komunizmu v nadväznosti na priestor medzi bankami, sociálnou poisťovňou, auparkom a historickým centrom

Námestie obetí komunizmu sa nachádza neďaleko historického jadra mesta. Je to malý priestor vymedzený pred mestským úradom, ktorý ďalej nadväzuje na plochu medzi obchodnými centrami, bankami a historickým centrom. Je to vysoko frekventované miesto, viac než ako námestie funguje ako pešia križovatka. Priestor medzi budovami Slovenskej Sporiteľne a Sociálnej Poisťovne ponúka potenciál na vznik komunitných mikropriestorov priamo v centre mesta.

Františkánske Schody od Konzervatória na Andreja Kmeťa + parčík pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Františkánske Schody od Konzervatória na Andreja Kmeťa + parčík pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Pokojný malý park sa rozprestiera medzi Kostolom sv. Barbory a Konzervatóriom z jednej strany a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny z druhej strany. S Ulicou Andreja Kmeťa ho spájajú Františkánske schody. Od pešej zóny ho delí len ulica J. M. Hurbana. Malé námestie v bezprostrednej blízkosti centra mesta, dnes využívané prevažne ako parkovisko, má veľký potenciál na rozvíjanie kultúrno-spoločenských aktivít vo verejnom priestranstve.